Om Vejrstationen

Om hjemmesiden

Hjemmesiden er primært programmeret i PHP, JavaScript og JQuery/JQuery-Ui. Alle grafer er baseret på Highcharts som er et JavaScript-bibliotek til at lave avancerede grafer. Data til graferne hentes ved load fra datafiler i JSON-format som via et cronjob automatisk bliver produceret hvert 5. minut ved kørsel af et PHP-script og data fra SQL-databasen. De interaktive grafer henter data direkte fra SQL-databasen. Alle funktioner på hjemmesiden er lavet specifikt til hjemmesiden. Hjemmesiden hostes på skolens egen server. Formålet med hjemmesiden er primært til brug i klimatologi-undervisningen i naturgeografi, men hjemmesiden bruges også i andre fag og sammenhæng.

Vejrstationen er udviklet af Mads Kristoffersen, Rungsted Gymnasium. mb@rungsted-gym.dk © Copyright 2018

Om måligen af meteorologiske data

Vejrstationen er en Davis Vantage Pro 2 Plus og sender trådløst vejrdata til den indendørs konsol (modtageren). I konsollen er der monteret en Weatherlink datalogger som via USB er tilsluttet en ”Meteobridge.” USB-loggeren i den indendørs konsol bruges således ikke til andet end at skabe forbindelse mellem konsollen og Meteobridge’en. Meteobridge’en er basalt set en ”dum” enhed der blot overfører vejrdata til en SQL-database på en Synology NAS hvert 5. minut. En Virtuel computer (Windows Server 2008 R2) modtager som backup ligeledes data fra Meteobridge'en. Meteobridge’en sender yderligere, via en http-get-kommando og et PHP-script, hvert 5. sekund, de nyeste vejrdata til et tekstdokument på web-serveren så det er muligt at opdatere hjemmesiden med live vejrdata via AJAX-updates.

Om satellitbillede-nedtagningen

Satellitbillederne modtages via en parabol, en Triax TD110 med Triax High-Gain LNB. LNB’en er tilsluttet en professionel Ayecka SR1 satellittuner som via en netværksport sender alle data til en computer med installeret dekrypterings-software og hardware. Modtagelsen af satellitdata kan kun ske med officiel licens og dekrypterings-hardware fra EUMETSAT. Idet satellittuneren sender data via en netværksport er det muligt, ved hjælp af en switch, at sende data til flere computer. Til dette er der opstillet en switch som via et VLAN sender satellitdata til flere computere. Idet der er tale om multicast-trafik vil manglen på et VLAN betyde at data sendes til samtlige computeren på netværket hvilket i høj grad vil belaste netværket betydeligt da mængden af data på satellit-streamen er stor. Alle computer der modtager data er derfor udstyret med et ekstra netværkskort. Via en anden netværksport er satellittuneren forbundet skolens netværk så det er muligt at følge modtagelsen af satellitdata via statistik mm, en virtuel computer varetager indsamlingen af statistik via SNMP. På modtager-computeren gemmes alle data midlertidigt idet en anden computer (”behandleren”) henter data fra modtager-computeren for at behandle og lave brugbare satellitbilleder. Behandler-computeren producerer ligeledes automatisk satellitbilleder og animationer til brug på hjemmesiden. Modtagelsen af satellitbilleder er delt op i et 2-computers-setup idet behandlingen af satellitbillederne er forholdsvis ressourcekrævende og da data kontinuerligt leveres kan det betyde at der mistes data hvis modtagelse og behandling foregår på samme computer. For bruger-defineret behandling af satellitbilleder og produktion af animationer er der opstillet en tredje computer. Alle satellitbilleder fra de geostationære satellitter gemmes på behandler-computeren, men på grund af mængden af data er der kun plads til data fra det sidste halve år.

Om vejrkameraet

Kameraet er et AXIS P1357-E og er opsat på skolens tag. Kameraet er rettet mod vest. TimeLapse-videoen er i fuld HD og viser vejret den sidste time, klippet ned til 14 sekunder. Videoen er på 30fps og er lavet ud fra et billede hver 5. sekund, dvs. 12 billeder pr. minut. Kameraet er tilsluttet skolens netværk og en dedikeret computer har fast forbindelse til kameraet og producerer automatisk timelapse-videoer. TV2-vejret har direkte adgang til kameraet og viser ofte billeder fra kameraet i deres udsendelser.

Om målinger af solskinstimer

Måling af solskinstimer bliver foretaget af en dedikeret sensor, en Blake-Larsen Sunrecorder. Sunrecorderen registrerer hvert sekund hvorvidt solen skinner eller ej, og kan således tælle dagens antal solskinstimer. En dedikeret computer er via et USB-interface forbundet til sensoren på taget, og tilhørende softwaren på computeren producerer simple txt-filer som importeres til vejrstationens databaser til online-visning.